Firma STARHUMICA s.r.o. vznikla v roce 2015 s cílem rozvíjet trh s huminovými látkami na Evropském kontinentu. Dlouhodobě se zabýváme kvalitou půdy a svým dílem přispíváme k zlepšování životního prostředí. Huminové látky hrají v této oblasti nezanedbatelnou roli a objem trhu rok od roku roste. K tomu nadále roste poptávka po vysocekvalitních humátech jež bude možno používat i v přesném zemědělství a vzhledem k celkové situaci budou i odpovídat evropské legislativě.

Dne 1. května 2018 byla proto zahájena výroba vysocejakostních huminových preparátů na našem vlastním závodě v Nymburce. Tento krok nám zajistí kontinuitu naší patnáctileté činnosti na odpovídající úrovni.

Závod by vybudován z vlastních zdrojů a velmi významnou pomoc v něm sehrála i dotace poskytnutá z fondů EU.

V současné době probíhá odlaďování technologie a testy biologické aktivity našich výrobků a je zřejmé, že vlastní kapacita posílí v blízké budoucnost naše pozice na trzích Evropské Unie. V nejbližší době Vás seznámíme s celým portfoliem naší firmy.


Kontakt

STARHUMICA s.r.o.
Nymburská 130, Poděbrady - Velké Zboží, 290 01
+420 602 387 144